งานร่วมสัมมนาครูอาสากับสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

ณ ศูนย์บริการประชาชน บุคเฮค ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560

อบรมเพิ่มเติมทักษะการสอนภาษาไทย ชุดสวัสดี เล่ม 5-6

1/0
IMG-20171016-WA0029
IMG-20171016-WA0010
IMG-20171016-WA0008
IMG-20171016-WA0009
IMG-20171016-WA0031
IMG-20171016-WA0030
IMG-20171016-WA0027
IMG-20171016-WA0007
IMG-20171016-WA0026
IMG-20171016-WA0028
IMG-20171016-WA0022
IMG-20171016-WA0003
IMG-20171016-WA0021
IMG-20171016-WA0013
IMG-20171016-WA0023
IMG-20171016-WA0002
IMG-20171016-WA0012
IMG-20171016-WA0018
IMG-20171016-WA0020
IMG-20171016-WA0005
IMG-20171016-WA0006
IMG-20171016-WA0014
IMG-20171016-WA0013
IMG-20171016-WA0004
IMG-20171016-WA0007