สมาคมช้างเผือก ร่วมกับกงศุลไทย ซูริก
สวดอภิธรรมถวายความอาลัยแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ณ วัดพระศรีนครินทราราม เมืองเกรนเซ่นบัค ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

1/0
20161102_183734[1]
20161102_184620[1]
20161102_184716[1]
20161102_203221[1]
20161102_202525[1]
20161102_202551[1]
20161102_185131[1]
20161102_203331[1]
20161102_203018[1]
20161102_203257[1]
20161102_185131[1]