การพบปะหารือกับท่านทูตจักรี  ศรีชวนะ ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

สมาคมช้างเผือกและครูอาสาโรงเรียนช้างน้อย

ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564

 ณ ศูนย์บริการประชาชน บุคเฮก

 

 

QAXH0711[1]
DWIA2453[1]
DGLM8376[1]
CJVV3165[1]
CJVV3165[1]
BNZV2738[1]
BYMA2307[1]
AIOV4493[1]
BVIG5433[1]
AVSB0812[1]
BUXX5521[1]
PJZJ2353[1]
UTAF5273[1]
UTAF5273[1]
DGLM8376[1]
UTAF5273[1]
QAXH0711[1]