งานครบรอบสิบปีสมาคมช้างเผือก 2009-2019 
ณ ศูนย์บริการประชาชนบุคเฮก วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 

AOHN3700[1]
4
XPUR5271[1]
XURE9341[1]
2
GIQT8731[1]
BLAN0007[1]
IEEG3667[1]
GEHX5423[1]
BXMX8296[1]
1
BTYP2530[1]
AFEZ2484[1]
9
AVKY3685[1]
12
XWWV8997[1]
PAOJ0978[1]
PFWP4888[1]
QNJQ8618[1]
ALCW1391[1]
AKPK3308[1]
JFJF9112[1]
ILIC8747[1]
AAYM8066[1]